ЗА НАС   НОВИНИ   АВТОМОБИЛИ   СЪБИТИЯ   КУРСОВЕ   ВРЪЗКИ   КОНТАКТИ   ФОРУМ   English   Начало Форум Подробно Търсене Е-mail Карта Администрация
    ТЪРСЕНЕ
 

ЕТИЧНИ РАЗПОРЕДБИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ “АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ”

     
  • Членовете на Асоциацията спазват всички български закони, наредби и нормативни актове и не осъществяват дейност, която ги нарушава, противоречи или е несъвместима с тях.
  • Опазването на околната среда е сред приоритетите на членовете на Асоциацията. Те изпълняват всички екологични изисквания, и способстват за съответствието на екологичното законодателство с възприетата международна практика и европейските норми (стандарти).
  • Членовете създават условия за безопасност и осигуряват защита на клиентите си и третите страни в процеса на предоставянето на своите услуги.
  • Членовете следва да осигуряват такова качество на своите продукти и услуги, което да отговаря на изискванията, на европейските стандарти и дадените описания и спецификации, както и следва да дават гаранция за качествата на продуктите си.
  • Членовете осъществяват дейността си на основата на лоялната конкуренция и в рамките на етичните правила.
  • В рекламната си дейност, както и в процеса на всяка една социална дейност, те не трябва да прибягват до средства, които въвеждат в заблуждение потребителите.
  • Членовете на Българската асоциация “Автомобили на природен газ” осъществяват дейността си открито за обществото. Те трябва да предоставят на обществеността и на проявилите интерес всяка информация, която не накърнява техните или тези на партньорите им интереси.
  • powered by x-non : 0,004