ЗА НАС   НОВИНИ   АВТОМОБИЛИ   СЪБИТИЯ   КУРСОВЕ   ВРЪЗКИ   КОНТАКТИ   ФОРУМ   English   Начало Форум Подробно Търсене Е-mail Карта Администрация
    ТЪРСЕНЕ
 

Сдружението "Българска Асоциация Автомобили на Природен Газ" (БААПГ) е регистрирано през март 2004 г.

 

Главната задача на Асоциацията е съдействие за използване на природния газ в автомобилите - екологично най-чистото и икономически най-привлекателното гориво в транспорта.

 

В сферата на интересите на членовете на асоциацията влизат не само транспортни средства, но и бутилковите газови инсталации, чрез които се доставя природен газ на клиенти, отдалечени от газоразпределителната мрежа.

 


Зареждането с метан е бързо и лесноЕдна от основните дейности на асоциацията е  информационно-разяснителна работа в областта на използването на газа в транспорта и организиране на семинари и изложения за популяризиране на природния газ като гориво в автотранспорта.

 

В перспективите на асоциацията влизат и  всички еко алтернативи на моторните горива, каквито са втечненият  природен газ, биогаза и водорода.

 

В своята дейност Ассоциацията предполага преди всичко обединяване на усилията на фирми, научни организации, транспортни компании, специализирани в сферата на използването на природния газ за гориво в автомобилите.

   

Световният опит показва, че асоциациите са организациите, предоставящи дополнителни възможности на своите членове за постигане на пазарните си интереси.  

 

Във време на непрекъснато увеличение на цените на нефтопродуктите,  относително ниската цена на природния газ е фактор за стабилност на фирмите и индивидуалните потребители. Поради тази причина конверсията на транспорта на природен газ е не само икономически обосновано, но има и огромен социален ефект.

 

Ассоциацията работи за:

  • формиране на благоприятна нормативно-правова база за използване на природния газ, като моторно гориво и дългосрочно развитие на газовия пазар;
  • защита в законодателните, правителствените и другите административни институции на интересите на членовете на асоциацията;
  • съдействие в разработките и реализацията на  програми за опазване на въздуха за сметка на използването на по-екологично чисти горива;
  • разработка на предложения за развитието на научно-изследователски, конструкторски и производствени дейности в областта на използването на природен газ в транспорта;
  • информационно-разяснителна работа;

Членове на Асоциацията могат да станат всички организации и фирми свързани с използването на природния газ, приемащи устава и решенията на УС на асоциацията.

 

Асоциацията е отворена и за отделни граждани, споделящи нейните цели и задачи.


Към 2012 г. в Асоциацията членуват 22 фирми с дейност: 

  • Газови фирми за разпределение на природен газ ;
  • Фирми за проектиране, строителство, монтажи и експлоатация на газокомпресорни станции;
  • Фирми за монтаж на газови уредби на автомобили;
  • Транспортни компании;
  • Органи за технически надзор.

 

powered by x-non : 0,047