ЗА НАС   НОВИНИ   АВТОМОБИЛИ   СЪБИТИЯ   КУРСОВЕ   ВРЪЗКИ   КОНТАКТИ   ФОРУМ   English   Начало Форум Подробно Търсене Е-mail Карта Администрация
    ТЪРСЕНЕ
 
Автомобилите с газови уредби трябва да бъдат обозначавани със специален знак - "Моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба". Това е изискване на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищатавото одобри.
Въвеждането на знака е необходимо, тъй като през последните години все повече автовобили работят с допълнително инсталирани газови уредби.
 
Често служителите на "Пожарна и аварийна безопасност", когато пристигнат на мястото на произшествието с такава кола, няма как да разберат дали има монтирана газова уредба. Липсата на такава информация увеличава многократно риска за здравето и живота на спасителите и на пострадалите в автомобила.
 
 
Опознавателният знак е с формата на равностранен триъгълник със светлоотразителни жълт цвят и червена крайна ивица с вписани в него надпис с латински букви "GAS" и знак "Внимание". Стикерът се поставя от вътрешната страна на задното стъкло, в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло при липса на задно.
 
 
В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г., се въвежда задължение органите за технически надзор на автомобилни газови уредби при преглед за техническата им изправност да поставят опознавателния знак.

Адрес за технически надзор:

София
, кв. Редута, ул. "Дечо Стефанов" (сега "Георги Минчев"), № 38а

ЕТ "Прециз", инж. Ивайло Виденов.

тел. 973 23 24
моб. 08888751111
 


powered by x-non : 0,014